http://medea.bg/page.php?113
Политика за защита на личните данни
Защита на личните данни - информация за клиенти

МКЦ „Медея ", представляван от АСМПМЦ „Медея Медикс" ООД и „Инфотур" ЕООД, се радва на Вашето посещение и на интереса Ви към нашата компания и предлаганите от нас услуги. Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните ви данни и искаме да нямате притеснения, посещавайки нашия център. Защитата на личното ви пространство при обработката на лични данни за нас е важен въпрос, който отчитаме в работните ни процеси.
Лични данни, набирани при посещение при нас, обработваме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Набиране и обработка на лични данни
Когато посещавате Медико-козметичен център „Медея", нашите обучени служители ще Ви регистрират в системата ни за съхраняване на данни на клиенти. Системата, с която работи МКЦ „Медея" е софтуер с локален сървър за съхранение и с ограничен достъп. 
Данните, които се събират включват:
  • Обикновени лични данни: имена, телефонен номер и електронен адрес на клиента,
  • Специални лични данни, когато това е необходимо за безопастното изпълнение на медицинската дейност - сведения за здравословното състояние. Събирането на тези данни е задължително за нас като медицински център, тъй като спазваме законите, регламентиращи здравеопазването, както и приложимите медицински стандарти.  
Всички предоставени лични данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени лично и доброволно от Вас самите, например при изразено лично и недвусмислено от Вас желание за изпълняване на процедура или манупулация, от предлаганите в МКЦ „Медея" услуги.    

Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване
МКЦ „Медея " ползва обикновенните лични данни за целите на администриране на обслужването, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаите на доброволното им предоставяне. Събираните специални лични данни от МКЦ „Медея" се използват едиствено за целите на медицинското Ви обслужване. Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на приложимото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност. 

Възможност за избор
Ние бихме искали да използваме предоставените от вас обикновени лични данни, за обратна връзка с вас и за да ви анкетираме за удовлетвореността от предоставените от нас услуги. Участието в такива акции е доброволно. Ако не сте съгласни с това, можете да ни съобщите това по всяко време.

Сигурност
МКЦ „МЕДЕЯ"  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Право на информация
При поискване МКЦ „Медея"  ще ви съобщи във възможно най-кратък срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

Срок за съхранение и унищожаване 
Доброволно предоставените ни ваши лични данни се съхраняват при нас в срок от 5 (пет) години, считано от датата на последното ви посещение. След изтичане на този срок, данните се унищожават по предвидения в Правилника ред.

Back to top  Medea at facebook


Здравей
 
 
page.php?86
 
 
 

IPL Фотоепилация IPL Фотоподмладяване Фракционен лазер UVB Фототерапия
Лечение на акне Ултразвукова липосукция LPG Ендермология Естествен лифтинг
Козметични услуги Терапевтични услуги